среда, 01. април 2020.
Edicija knjiga Zvoneći Kedri Rusije, autora Vladimira Megrea, je najčudesnije štivo koje se pojavilo u poslednjoj deceniji minulog milenijuma. 
Različito od svega drugog pisanog što postoji, jer, sabirajući u sebi mnoga zananja predstavljena na  krajnje jednostavan način, ovo  štivo je  lako razumljivo svakome. U čemu se ogleda posebnost ovog neobičnog štiva? Odgovor je zapravo nemoguće dati, jer svaka kategorizacija ili bilo kakvo objašnjenje ovih tekstova, minimizira samog analitičara istih. Lepota, istinitost i neobjašnjiva čar  ovog dela leži unutar samih redova, izmedju slogova i slova...Dolazi iznutra iz neke druge dimenzije, toliko bliske a tako različite od one u kojoj živimo. Sveobuhvatnsot. Čistota. Istinitost. Dobrota. Ljubav, lelujaju između  redova skidajući  koprenu sa uma čitaoca. Pisac ove edicije, Vladimir Megre, je zapravo samo posrednik i prenosilac misli, spoznaja i znanja, čudesne žene iz sibirske  tajge, koja živi izvan civilizacijskih tokova, duboko povezana sa prirodnim okruženjem u kojem, na isti način vekovima, obitavaju generacije njenih predaka. Sibirska usmljenica Anastasija, koja je već deset godina u nazad predmet užasne radozanlosti i neverice, kako običnih ljudi tako i najviših naučnih insitucija, je zapravo izvorni autor svih "skazki", koje je Vladimir Megre uobličio, i prosledio  do nas. Ko je Anastasija? Ona sama za sebe kaže-Ja sam Čovek-Žena!  Zapljusnuta prostom jednostavnošću ljudske radoznalosti, koja se kreće od krajnje neverice do krajnje ostrašćenosti, nadmoćna i svevideća, ona jednostavno i spokojno kaže:
-Postojim za one za koje postojim.- 


~Samo je sopstvena čistota u stanju da Istinu bez izopačenja čuje, a ukoliko su nedovoljni oni – tvoje duševno stanje i čistota tvoja - onda ne treba kriviti izvor.~


 Zdravlja svetlim mislima  vašim!

недеља, 29. март 2020.
~ Možda je Tvorac bljesnuo energijom nekom novom!
Govoreći na nov način o onome što vidimo svaki dan oko sebe, što doživljavamo, ali mu značaj dovoljni ne pridajemo. Osećaji me ne varaju, jasno osećam, On ponovo sve energije svoje dovodi u ubrzanje. 
Praskozorje će buknuti na celoj zemlji. Zemaljske kćeri Njagove, sinovi, iskusiće život onaj, koji je tvorila energija Božanskog proviđenja. I ti i ja ćemo biti upleteni u to. A najvažnije! Najvažnije je, da su oni ti, prvi, koji su uzmogli da primete te misli raspoređene između redova, one misli, koje su se kao muzika duše i energija Tvorca, u ljude usadile. Sve se ostvarilo! Sve se dogodilo! Već u mislima novi
svet nastoje da izgrade ljudi.~

/Anastasija/

субота, 28. март 2020.

Dospevši u zamku tehnokratske zavisnosti, velika suština Vaseljene se povlači u samu sebe, gubeći istinsku slobodu, i
postaje zavisna pokrenuvši mehanizam samouništenja.

Drugačiji, raznovrsniji je od svagdašnjeg, način života ljudi koji žive u naseljima budućnosti. Njihova misao je slobodna i  čovečna, u jedinstvenom je spojena stremljenju, da se iz  ćorsokaka izvede zajednica ljudska. Galaksije trepere u radosnom predosećaju pred sjedinjenom, jedinstvenom ljudskom vizijom. Rođenje novoga i stvaranje, otkriće kosmos uskoro. 
Prekrasnu planetu novu, materijalizuje ljudska misao!


Anastasija
~Hej, predskazivači vekova, tamu čoveku prorekavši, time ste stvorili i tamu i pakao. O, kako ste prilježno snagu svoju iskušavali vi, plašeći čoveka u ime Oca. Dođite, evo me. Svi ovamo. Spržiću Zrakom u jednom trenu mrak postulata vekovnih. Sva zlobo na Zemlji, napusti poslove svoje, ka meni jurni, sukobi se sa mnom, pokušaj.

Nego vi, urlatori svih vera, jer to ste vi, koji ste sve ratove uobličili. Više se ratovima ne zanosite. Zarad interesa sebičnih svojih, obmanom mračnjačkom ljude u rat ne uvlačite. Sama sam pred vama. Pobedite me. Da biste pobedili, svi na mene jurnite. Bitka će biti bez borbe, pomoći će u tome sveštenici svih vera. Pramajke moje, moji očevi, Svetlost Istine praizvora usadite u njih. Ustupite sve, što ste za mene tako brižljivo čuvali. Podelite svima, koji mogu Svetlost da prihvate. Neka se zlo samo sa sobom bori i s mojim telom, ne sa Dušom. Ja ću Dušu ljudima celu predati svoju. U ljudima ću istrajati do kraja Dušom svojom. Pripremi se zlobo, odlazi sa Zemlje, baci se na mene! Ja sam čovek! Ja sam čovek praizvora! Anastasija sam ja. Ja sam od tebe jača!~

/Anastasija/петак, 27. март 2020.


~Proroci, verujući i govoreći o katastrofi, smaku sveta, sami i izazivaju misli i oblike smaka sveta.Mnogobrojna učenja koja predskazuju sveopštu smrt čovečanstva, svojim mislima i obrascima je približavaju. Njih je mnogo, jako mnogo. I ne naslućujući ti ljudi, tražeći spasenje za sebe, tražeći zemlju obećanu, da se upravo njima sprema pakao.~

/Anastasija/