~Hej, predskazivači vekova, tamu čoveku prorekavši, time ste stvorili i tamu i pakao. O, kako ste prilježno snagu svoju iskušavali vi, plašeći čoveka u ime Oca. Dođite, evo me. Svi ovamo. Spržiću Zrakom u jednom trenu mrak postulata vekovnih. Sva zlobo na Zemlji, napusti poslove svoje, ka meni jurni, sukobi se sa mnom, pokušaj.

Nego vi, urlatori svih vera, jer to ste vi, koji ste sve ratove uobličili. Više se ratovima ne zanosite. Zarad interesa sebičnih svojih, obmanom mračnjačkom ljude u rat ne uvlačite. Sama sam pred vama. Pobedite me. Da biste pobedili, svi na mene jurnite. Bitka će biti bez borbe, pomoći će u tome sveštenici svih vera. Pramajke moje, moji očevi, Svetlost Istine praizvora usadite u njih. Ustupite sve, što ste za mene tako brižljivo čuvali. Podelite svima, koji mogu Svetlost da prihvate. Neka se zlo samo sa sobom bori i s mojim telom, ne sa Dušom. Ja ću Dušu ljudima celu predati svoju. U ljudima ću istrajati do kraja Dušom svojom. Pripremi se zlobo, odlazi sa Zemlje, baci se na mene! Ja sam čovek! Ja sam čovek praizvora! Anastasija sam ja. Ja sam od tebe jača!~

/Anastasija/Коментари

Популарни постови