PROMIŠLJANJA....Šest  grandioznih iluzija koje nas drže u ropstvu Matrixa"Iluzija čak i boravak u zatvoru može da učini udobnim. " Nelson Mendela.

Ako mađioničar ili "mag" želi da vas obmane, tada prvo napravi iluziju da bi skrenuo vašu pažnju sa stvarnosti. Dok publika oduševljeno slijedi besmislene trikove, mađioničar dobija mogućnost da je zaludi.

Ponekad je budali tako teško da prepozna obmanu, da može godinama produžiti da vjeruje u to što ne postoji.

Živimo u svijetu iluzija. Mnogi od problema koji okupiraju naš mozak i vrijeme, postoje samo zato što vam ih je neko nametnuo. Sam đavo zna, da li se to slučajno dogodilo ili ne, ali svi (ili skoro svi) smo postali žrtve autoritarne-korporativne potrošačke kulture koja danas dominira.

Psihopate su nas lišili osjećaja za realnost. Društvene mreže su im dozvole da prenose svoje ideje širokim narodnim masama, neposredno preko medija. Glavna šteta je u tome što su nanijeli stravičan udarac našojoj sigurnosti u sebe i sjutrašnjem danu.

Reklama je samo vrh ledenog brijega. Ako pogledate dublje, vidjećete da je sva organizacija našeg života izgrađena na potrazi iluzija i ideja za masovnu poslušnost prema ljudima, idejama i institucijama. Mi smo u ropstvu, u pravom smislu te riječi. Mi smo pod potrošačkim-ugnjetavanjem i totalnom kontrolom. Oni napadaju naš razum od samog početka i programiraju ga na poslušnost.

Evo šest najvećih iluzija iz kojih se morate izbaviti, ako želite da postanete slobodni, ne samo spolja nego i iznutra.


1. Iluzija prava, poretka i vlasti

Za mnoge od nas poštovanje slova zakona je moralna obaveza. Ali korupcija i politički skandali dokazuju da je zakon - prilično gipka stvar. Posebno za one koji imaju mišiće da ga saviju.

Brutalnost policije i zločini koje ona radi, realnost su ne samo u Ukrajini i Rusiji, već i u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogim evropskim zemljama. Sudovi su uvijek bili na strani bogatih. A sada se čak ne možemo zaštiti ni od upada državnog oka u naš lični život.

I sva ta nemoralnost, Vlada raznih zemalja na ovaj ili onaj način dovodi do ubistva i uništavanja čitavih naroda i kultura. Društveni red to je iluzija. On postoji samo zato što ste vi zakono-polušni građani, poslušni i saglasni sa svim.

Šta je država? To je grupa lica, koji primoravaju druge da im se potčinjavaju pod prijetnjom sile. Država to je banda koja je dobila monopol nad nasiljem. Istorija nas uči ponovo i ponovo: državne institucije su neophodne samo da ugnjetavaju, kontrolišu i pljačkaju druge ljude. Bilo koja tzv vlast obavezno se ispostavi da je lažljiva, licemjerna i nepravedna.

Nema nikakvog prava, nikakvog reda i nikakve pravde. Sve su to samo brojni atributi vlasti, koji su neophodni da se sakrije istina. Istina je da svjetski poredak počiva na kontroli ljudi, i borbi sa neistomišljenicima.


2. Iluzija blagostanja i sreće

Svako od nas danas koristi tako skup nakit i drangulije da bi mu pozavidio bilo koji monarh iz XIX vijeka. Održavanje iluzije prosperiteta je od ključnog značaja za stabilnost cijelog globalnog finansijskog sistema.

Ali, zar ste zaboravili da u osnovi potrošnje uvijek leže prevare, krediti i dugovi. Bankarski sistem je od početka osmišljen da bi bogati postali bogatiji na račun siromašnih, koji su ubijeđeni, da u njemu ima neke vrijednosti.

Pravi prosperitet i sreću može vam dati samo priroda, zdravlje, ljubav i odnosi sa najbližima. Nemojte se identifikovati sa materijalnim stvarima koje posjedujete. Upravo tako ćete se odaljiti od sreće, a ne da ćete se približiti njoj!

3. Iluzija slobode izbora

Nama se čini, da imamo izbor kako da živimo. A u stvari, nudi nam se samo ograničen broj opcija, a svaka od njih je loša. Koju god odluku u vezi svog života da izaberete, uvijek ćete biti u ropstvu pravnog i poreskog sistema svoje države. A očuvanje tih sistema, će se produžavati uz pomoć monopolskog prava nad nasiljem.

Pogledajte lažne institucije moderne demokratije. I shvatićete da rezultati izbora zavise samo od toga koja politička snaga vam uspješnije zamagli mozak. Iluzija slobode izbora je moćni tiranin, jer budale su robovi, koji misle da su slobodni. Ne hranite se iluzijom, vi ste ipak na uzici.

4. Iluzija pravde

Pravda je osjetljiva tema u našoj kulturi. Mi kao da smo programirani za to, da stalno tražimo pravdu. Jedan dio društva u svakoj državi bezumno vjeruje u sve što mu saopštavaju na televiziji, drugi ne vjeruje ni u šta što kažu novinari. Obje krajnosti su besmislene.

Ako želite da održite mir i slobodu u svojoj duši, naučite da samostalno mislite. I zapamtite da svaka "istina" uvijek ima dvije strane. Čak i ako ih neko krije.

5. Iluzija vremena

Kažu da je vrijeme novac - ali to je laž. Vrijeme to i jeste vaš život. Prestanite da mislite isključivo u kategorijama pet čula, i u skladu sa planom i kalendarom.

Polazimo od toga da je duh - vječan, i svaka čovječja duša je dio te vječnosti. A glavna prevara je: oni nas uvjeravaju da sadašnji trenutak nije bitan. Kao da uvijek treba da analiziramo svoju prošlost i očekujemo bolju budućnost. Umesto toga, mi smo slobodni ljudi, pokušajte da se fokusirate na ono što se dešava ovjde i sada.

Ako nijeste fokusirani na ono što se dešava sada, već na to šta može da se dogodi (ili ne dogodi) u budućnosti, tada ste lak plijen reklamera, vlasti i drugih makroa koji pomućiju vašu svijest svim mogućim strahovima.

Mi smo srećni kada nam se život ne obija o glavu, kada su spontanosti i slučajnosti za nas interesantnije od grandioznih planova, i kada je naše danas, važnije od našeg sjutra.

Ako je vrijeme novac tada bi se život mogao mjeriti dolarima. Ako dolari za vas vrijede manje od zivota, znači da bi on trebalo da vrijedi za vas kao vrijeme od kojeg se taj život sastoji.

6. Iluzija odvojenosti

U oblasti strategije upravljanja masama nema efikasnije taktike od "zavadi pa vladaj". Ovaj princip se uvijek koristi za uspostavljanje autoritarne vlasti, ili da se opravda vojna invazija na drugu zemlju. I ta iluzija odvojenosti stvarno radi.

Mi smo programirani da vjerujemo da smo odvojene ličnosti, uvijek smo u konkurenciji sa onima koji su protiv nas. Mi ne vjerujemo čak ni svojim susjedima ni rodbini! Ali ljudi na zemlji - nijesu konkurenti jedni drugima, već partneri. I koliko bude efektivno to partnerstvo zavisiće u kakvom ćemo svijetu živjeti, kakav ćemo vazduh disati i oćemo li čistiju vodu piti.

Neki vjeruju da iluzija odvojenosti (ideja nacionalnosti, na primjer), umiruje naš ego i daje nam mogućnost za samoidentifikaciju. Ali ona čini sve da nas porobi i izoluje.

Želimo da prestanete slijepo da vjerujete u mahinacije matriksa. Da se stalno borite za proširenje svojih prava i mogućnosti. Ako zahtijevaju od vas pokornost i poslušnost, ne zaboravite: već su vam "prodali" korisnu ideju vladavine prava i "razumnosti". Ne mogu nam prodavati ono što nam ne treba.
(Repentance by Cameron Day...)

Planeta Zemlja i veliki dio našeg ugla svemira je "začaran"  jako dugo vremena , urok koji baca sumnju u naše umove o tome jesmo li ili nismo povezani s nepresušnim izvor sveg stvaranja


Čarolija uzrokuje da se osjećamo sami, ranjivi i izolirani – izbačeni iz nebesa u okrutan svijet, gdje pas-jede-psa. Ova čarolija je čista fikcija, prijevara na najvišoj razini, ali se je ukorijenila  duboko u ovom i drugim svjetovima. Intrinzična/stvarana unutar ovog holografa čarolija izjavljuje da su dualnost i polaritet prirodni aspekti života, i da moramo služiti jednu ili drugu stranu dvojnosti. Ovaj elegantno jednostavan binarni otisak je postao toliko izražen da smo izgubili iz vida veći holografski uzrok koji ga iznedrio. Doista, mi smo izgubili iz vida cijeli hologram, i došli do uvjerenja da je to sveukupni zbroj stvarnosti. Ljudi su bili uvjetovani da obožavaju holografsku prevaru i agente koji ga podržavaju. Ovaj hologram Hindusi su prozvali Maya, a gnostici se referiraju na njega kao Pokvareni Demijurg.


U stvarnom svemiru bez obmana , nitko ih ne bi obožavao, ali u iluzornom “sub- svemiru” pokvarenog Demijurga, oni su u mogućnosti da prevare srca dobrih ljudi da ih obdare energijom ljubavi, odanosti i pohvale. Što se tiče “arch anđela” oni su u više-manje istoj kategoriji . Oni nisu usklađeni sa nepresušnim izvorom sveg stvaranja , već oni služe nižem biću koji se predstavlja kao kreator :korumpirani Demiurg. Stoga oni nisu ono što bih nazvao anđelima uopće. U čast doista obmanjljive naravi tih bića, ja sam im dao novi , točniji naslov: Duhovna lažnoarhija. (The Spiritual Liar-archy)
Tamna strana čini da lažno svijetlo izgleda dobro.

Tamna strana je dizajnirana da bude nevjerojatno odvratna, tako da će većina “dobrih duša” potrčati na drugi kraj polariteta, ravno u “ljubavni” zagrljaj jedne od patrijarhalnih religija lažnog svjetla, ili u njihovu new age religiju s njihovim legijama kanala i “majstora”.

Zemlja je bila težak planet za pokvareni Demiurg da ga u potpunosti kontrolira. Ljudska bića su nekoć bila vrlo svjesna svoje povezanosti s nepresušnim izvorom i cijelim životom, i tu svijesnost održavaju duhovni pojedinci tijekom cijele vladavine tame na ovom planetu. Budući da se ta svijest ne može “batinama izbiti iz svih nas” od strane mračnih sila, formiran je plan za asimilaciju duhovne prirode ljudskih bića. Prvo, patrijarhalne religije su stvorene i nametnute što većem broju ljudi u svijetu što je moguće. Svatko tko nije u skladu s jednom od glavnih religija bio je izopćenik za veći dio povijesti, sve do prošlog stoljeća kada je”teozofski pokret” rođen, koji je postavio temelje za “new age pokret” koji je rođen 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. New Age pokret je nastavio s rastom, što je privuklo mnoge ljude koji su se odvratili od licemjerja patrijarhalne religije.Pokvareni demijurg izgleda da ima “jednostavan odgovor” za bilo koji od unutarnjeg nemira kojeg ljudi iskuse. Ako religija ne posluži za smirivanje pojedinca, onda će new age to učiniti sasvim dobro. To je sve isto Demijurgu, dokle god “odabreš stranu”, koju kontrolira. To je razlog zašto moramo nadići strane u potpunosti.

Jedna metafora koja opisuje našu trenutnu situaciju je da smo kao jato pilića skrivenih unutar sitnog, tamnog, smrdljivog kokošinjca. Oni koji nas uzgajaju se pripremaju pustiti nas iz kokošinjca, u veći ograđeni prostor u kojem ćemo biti u mogućnosti da se osjećamo malo više slobode, ali i dalje unutar njihove kontrole. To je “Peradarov” način da se osigura da se može i dalje nastaviti hraniti našom energijom, dok mi mislimo da smo slobodni, zahvaljujući ljubaznosti naših tamničara. “Duhovna” lažnoarhija ne želi da narastemo do svojeg mjesta samostalne snage koja će nam omogućiti da jednostavno odemo iz njihovog cjelokupnog sustava kontrole. To je razlog zašto kanalizirane poruke suptilno slabe ljude, dok se pretvaraju zapravo da im nude rješenje za osnaživanje. Sve dok sjedimo i čekamo “dobre momke” koje nas dolaze spasiti, nećemo biti u stanju razlučiti tko doista ima naše najbolje interese u svom srcu, niti ćemo biti u mogućnosti da zapravo sami riješimo  svoje vlastite probleme.

Snage Istinske Božanske Svjetlosti koje postoje izvan pokvarenog Demiurga nisu vezane dinamikom  lijevo/desnog mozga i tamno/ svijetlo polariteta koje definiraju demijurgov pod- svemir. To znači da oni NE zvuče kao glas u vašoj glavi ! Umjesto toga, oni koriste “telepatiju duša ” da proizvedu osjećaj, arhetipske izraze i svjetlost izuzetno čiste kvalitete koja govori izravno tvojoj duši. Razlika između bića Pravog Božanskog svjetla i jednog od lažnih svjetlosnih duhovnih bića je da je prvo svjetlo toplo, profinjeno, čisto i bezuvjetno voli, a drugo svjetlo je hladno, probada na neugodan način, dominantno i često pretjerano muževno. Duhovna lažnoarhija je skupina dominantnih muškaraca, a čak i ženke u njihovoj strukturi moći imaju mnogo muške energije.  Ova dominacija muškaraca je, naravno, razlog zašto sve vjerske strukture lažnoarhije imaju zapovjedničkog muškog boga, a nema ni spomena o sveobuhvatnom, ženstvenom kreatoru. Još jedna velika razlika između lažnih svjetlosnih bića unutar Demiurga i bića istinske Božanske Svjetlosti, koji su usklađeni s nepresušnim izvorom je da Božansko Svjetlo ne kontrolira, nije manipulativno, zapovjedničko ili osuđujuće na bilo koji način. Beskonačni Izvor neće vam nametati svoj cilj, već će vas podržati u odabranoj misiju da pomogne demontirati pokvareni Demijurg. Nećete dobiti “marširajuće zapovjedi” od nepresušnog izvora ili bića istinske Božanske Svjetlosti koji djeluju izvan Demiurga. Oni vas neće poslati na bezbrojne misije, koje crpe energiju za vrijeme vašeg sna, i neće od vas tražiti da učinite nešto što će rezultirati gubitkom energije vaše duše, za razliku od varalica lažnog svjetla iz duhovne lažnoarhije. Bića Istinske Božanske Svjetlosti su podržavajuća, puna ljubavi , nježna, i oni brinu o vama kao pojedincu.

Tko god da ti kaže da je došao da donese mir, da te spasi, izliječi, LAŽE! Želi samo tvoju ENERGIJU. Nitko ti ne može donijeti mir ili te u potpunosti izliječiti, spasiti osim tebe samog.

Istinski mir, sreća, ljubav i sloboda je naša priroda, a ona se ne donosi, ne nameće, ona se spoznaje/prepoznaje i biva.

By Cameron Day

/Hiroshi Sennyu/
NAS ZAJEDNICKI HOLOGRAM

Аутор Vidan Nincic.

Nas trenutni nivo postojanja je hologram nasih umova,zajednicki hologram jer imamo isti umni obrazac.Nesto kao da pustamo zajednicki film koji svi zajedno reziramo.Kako ga izreziramo-takav ce biti.Film je o Dobru i Zlu.Ucenje biti Dobro ili Zlo,ko kako odabere.Problem je sto postoje Zli entiteti koji nam se mesaju u umni obrazac(to im je posao) i reziramo po njihovoj meri,onako kako njima odgovara.Lepo je sto postoje i Dobri entiteti koji nas uce kakvi smo mi stvarno-deo Beskonacnog Kreatora,Boga-i kao takvi i mi smo Kreatori...Mi smo i stvoreni da bi dostigli taj nivo postojanja,da budemo Svetlost,da stvaramo...Postoji familija (ili grupa tačnije),koja vrši pozitivan uticaj na nas,ali ih ne možete videti, niti ste svesni njihovog postojanja. Oni pomažu planeti iz tajne "unutrašnje" lokacije, Kvalitetom Energetskog rada u koji se uključuju i projektuju vama napolje, iz Izvora.Da, na vama je da Budete Promene koje želite da vidite, kod sebe i u Svetu.Kako da predstaviš nešto onima koji nemaju želju da njihov sistem verovanja bude izazvan?Oni će verovati u ono u šta žele da veruju, i ništa što ti ili ja kažemo neće napraviti bilo kakvu razliku. To postaje ukorenjeno na podsvesnom nivou, a kada struktura verovanja postane toliko podmukla, jedini način da se promeni, je putem "mističnog iskustva" ili takvom ličnom demonstracijom 'drugačijeg načina' u životu kojeg živi 'drugi', da se ne može ne primetiti da postoji "nešto drugačije" u vezi njih. Kako da doprete do takvih? Samo primerom.Hologram je jedino u sta oni veruju da je istina,a to je delo Zlih entiteta.
 Tajni zivot tla-
 (Peter Tompkins i Christopher Bird)  


Raj na zemlji

U uskoj, suncem obasjanoj dolini, nad kojom dominiraju snijegom pokriveni vrhovi Himalaja, otkrili su jedan istinski Shangri-La, nastanjen najzdravijim i najsretnijim smrtnicima. Bili su to podanici sićušne, polunezavisne kraljevine Hunza, koja je pravno bila konstitutivni dio Pakistana.
Vjekovima je ulaz u zemlju Hunza vodio preko jednog nesigurnog visećeg mosta, napravljenog od užadi izrađene od isprepletne kozje dlake. I onda na nadmorskoj visini od ništavih 2.640 metara, pojavila bi se pred ushićenim pogledom putnika rascvjetana 12 km duga DOLINA zeleno-zlatnih voćnjaka koji u proljeće blistaju poput pastelnog saga breskvinih pupoljaka, u oštrom kontrastu s okolnim opasnim, snijegom pokrivenim Karakorumskim gorjem /gradić Baltit.
Male kamene seoske kuće prošarale su brižno obrađeni krajolik … koje glečerski potoci oplođuju kristalnim prahom vrednijim od zlata, krcatim mineralima dobivenim mljevenjem živih planinskih stijena … Ledena masa skida gornji sloj sa površine planina ... te mineralne sastojke planina bujice odnose sa sobom, u koloidnom stanju …
- tu leži TAJNA zdravlja Hunzakuta - VODA. Tu hladnu primamljivu vodu nazivaju još "glacijalno mlijeko" zbog njene bisernosive boje. Ta glacijalna voda, s kojom Hunzakuti navodnjavaju svoja polja i koju tako obilno piju (ne prokuhava se i ne filtrira), sadrži sve potrebne elemente koji su potrebni tijelu, u hranjivoj formi.

HUNZAKUTI … izvanredno zdravlje … mnogi su stogodišnjaci, i pjevaju, plešu i vode ljubav sve do svoje smrti. Mentalni i fizički superiorni, odlikujući se prijaznošću, šarmom i inteligencijom. Vrlo su otvoreni i imaju nešto neustrašivo u izrazu lica, kao da je isklesano i vrlo privlačno. Žive radišnim i spartanskim životom, u savršenom miru bez najvećih strahova čovječanstva - bolesti i rata.
Bilo da radi ili se odmara, ili se zabavlja nekom igrom, Hunzakuta uvijek prati neka melodiozna
pjesma koja ga potiče da pjevuši i pleše. Zrakom posvuda odzvanjaju zvukovi frula i bubnjeva, uspinjući se do vječnih glečera.
Postupaju s DJECOM kao s integralnim članovima društva, imaju u njih povjerenje i čine ih odgovornim, pa su djeca zdrava i emocionalno i fizički. … nikad se ne čuje da majka grdi ili podmićuje dijete … lijepa djeca se čarobno osmjehuju.
MUŠKARCI su snažne građe, smiona pogleda i vesela izraza, a njihova bi tjelesna građa oduševila i jednog Rodina. Izvrsni su planinari i nema im premca, a krasi ih i velika izdržljivost. Okretni su poput jarca, preskaču stijene i ledene potoke, probijaju otvore u ledu tokom zime i bacaju se u glečerske potoke, a kao plivači također ne zaostaju ni za kim. Sjajni su konjanici, uvijek spremni zaigrati svoju nacionalnu igru, polo…
ŽENE su vrlo zdrave i ne trebaju pomoć pri porodu; novorođenčad doje dvije do tri godine … Rumenih obraza, pravilnih crta i prekrasnih očiju. Tretirane su kao istinski partneri u životu, i u kući i u polju. Vitke i uspravne, crnokose i okretne, laganog hoda kao da klize, s lakoćom prelaze uspon od tristo ili petsto metara do terasastih vrtova, koje s ljubavlju obrađuju sa svojim muškarcima, kao izvor njihova trajnog zdravlja.
TLO - svaki komadić obrađuju ručno, s velikom pažnjom. Sve što je nekoć bio život daruje se nanovo životu uz pomoć ruku koje vole - gnojenje, … svaki ratar može sam regulirati navodnjavanje … plitko oranje, tisuću godina se koriste istim sjemenom. Nijedan Hunzakut nema više od pet jutara, a mnoge su obitelji razdijelile svoje posjede na male parcele, katkad ne veće od perzijskog tepiha, za čiji se svaki centimetar brinu s ljubavlju i razumijevanjem....

Коментари

Популарни постови

Слика