/Anna Isabella Photografy/za promisljanje....
Knjiga 6.
   Vedski periodJedan period čovečanstva, utvrđen  sa milion godina, unutar sebe se na tri perioda delio.
Prvi – Vedski. Drugi – Slikoviti. Treći – Okultni.

Prvi period postojanja ljudskog društva na Zemlji – Vedski – traje devetsto devedeset hiljada godina. U periodu tom, čovek živi u raju, bukvalno kao dete srećno, koje raste pod roditeljskom zaštitom.

U vedskim periodu Bog je poznat  čoveku. Sva osećanja  Boga u čoveku su prisutna , i kroz njih, bilo koji savet čovek može da dobije  od Boga. Ukoliko je odjednom  napravljena 
greška od strane čoveka, Bog je slobodan  da je ispravlja, harmoniju ne narušavajući, slobodu ljudsku ne ograničavajući,već samo došapnuvši .

Kod čoveka Vedskog perioda ne izniču pitanja: ko je i kako sazdao svet, Vaseljenu, galaktike, planetu njihovu predivnu - Zemlju! Svim ljudima je znano: sve što ih okružuje, vidljivo i nevidljivo, stvoreno je Ocem njihovim – Bogom.

Otac je posvuda! Rasutće, živuće uokolo – jesu Njegove žive misli i Njegov program. I sa mislima Oca moguće je opštiti sopstvenom mišlju. Može se usavršavati Njegov program, pojmivši  ga do detalja je samo pre toga potrebno Pred Bogom se čovek nije klanjao. Religije mnogobrojne, kasnije nastale, nisu postojale u Vedskom periodu.
Postojala je kultura života.
Božanska  je bila mera života ljudi.
Bolesti tela nisu postojale. Hraneći se i u odeću Božansku se oblačeći, o jelu i odeći čovek nije razmišljao. Misao je bila obuzeta  drugim. Misao se strastveno predavala zanosu otkrivanja. Nad zajednicom ljudskom vladara nije bilo, ni granica, koje određuju današnje države.

Zajednica se ljudska na Zemlji sastojala od sretnih porodica. Na raznim kontinentima su živele porodice. Sve njih je stremljenje ka stvaranju prekrasnog prostranstva povezivalo .
Otkrića su se mnoga ostvarivala, i svaka porodica, otkrivši predivno, potrebu je osećala da to podeli sa drugima.
Energija Ljubavi je formirala  porodice.
Znao  je svako: nova porodica će sazdati još jednu predivnu oazu na rodnoj, zavičajnoj planeti...

Коментари

Популарни постови