Vladimir Megre..


Neko može da posumnja u postojanje Božanskog programa života ljudi. Jer, o njemu ne govore naučnici, političari.
Religije objašnjavaju zamisli Božije, ali uvek preko posrednika i uglavnom sasvim različito. Jedinstveni su samo u tome, da Bog postoji. U postojanje vrhovne, razumne, intelektualne suštine, koja je stvorila vidljiv nama svet i zemaljski život, veruju filozofi i mnogi naučnici , i u to je nemoguće neverovati. Već je isuviše razumno uzajamno povezano sve postojeće u našem svetu. A kad je već tako, onda je visokorazumna suština mogla tvoriti samo sa smislom, samo večno, predodređujući radosnu perspektivu
svima i prvenstveno svom voljenom, sebi nalik, čoveku.
Drugim rečima, čoveku je stavljen na raspolaganje određeni način života na Zemlji, koja omogućava da spozna sebe, ceo svemir . Da upozna i nastavi da ispunjava Božanski program unoseći  i dodajući u njega svoje prekrasne tvorevine. Bog želi od sina-čoveka zajedničko stvaranje i radost za sve od njegovog posmatranja.
Program Boga je bez sumnje postoji, i da se upoznaju sa tim programom mogu ne pojedini odabrani ljudi, već svako ko želi. Izložen Božanski program nije slovima ili hijeroglifima na papirusovim listovima, već svojstvenim isključivo samom Bogu, živim znacima sazdane Njime prirode. Razum i intelekt ljudi drevnoruskog perioda omogućavao je da čitaju tu veličanstvenu Božanstvenu knjigu. Današnji ljudi u većini iz milijardi tih znaka-slova poznaju samo neke, i moraćemo iznova da započnemo izučavanje  Božanske azbuke.
Knjiga, koju ja sada pišem, nije religiozne tematike. Ona ne predstavlja pokušaj da filozofiram. Ova knjiga je – poziv na istraživanje, ka poimanju Božanskog programa.

Na objavljivanje datog materijala podstakli su me iskazi i logični zaključci usamljenika iz tajge, a pre svega – Anastasije.Objavljivanje je neophodno zato da bi se duboko osetila informacija na nivou sopstvenih osećaja i zajedničkim naporima početi delovati harmonično i u skladu sa logikom života. U nadi, da će naše pokoljenje početi da razmišlja, i ubrza stvaranje nove civilizacije za sebe i svoju decu. 

Ljudsko društvo mora da prouči Božanski program, koristeći predstavljen Bogom materijal, i preobratiti celu planetu u predivnu rajsku oazu, stvarajući harmonično izbalansirano društvo svih živih bića. 
Коментари

Популарни постови